Energiafgrøder

Energiafgrøder

Dyrkning af poppel som energiafgrøde

 

Hvordan er økonomien

Har du selv mulighed for at klargøre jorden, kan du låne én af vore markplantemaskiner og selv udføre plantningsarbejdet for at reducere anlægsomkostningerne.

 • udgift poppelplanter (min. 2 ha. i 2015)               8.600 kr./ha.

Ejers overskud ved høst (som skal udføres mindst hvert 10. år) afhænger af bl.a. arealstørrelse, stående ved-masse, høstomkostninger, transportafstand til aftager  samt varmeværkernes afregningspriser.

Overskud ved høst vil derfor være forskelligt fra det ene areal til det andet.

 

 

Valg af plantemateriale og -metode

Aarestrup Planteskole anbefaler poppelplanter af klonen OP42, som er særdeles robust, velafprøvet og højproduktiv. OP42-klonen har været anvendt i store dele af landet i mere end 25 år, og dens resistens overfor sygdomme samt vækststyrke under forskellige betingelser, er derfor afprøvet og velkendt i forhold til nye kloner.

Poppel kan etableres med enten stiklinger eller med færdigproducerede planter. En stikling er en afskåret gren som stikkes direkte i jorden. Metoden er lidt billigere, men til tider sårbar og ret risikabel.

 

Derfor anbefaler vi plantning med færdigproducerede planter, som er vækstkraftige og næringsfyldte med et udviklet rodnet som er klar til vækst på det nye voksested.

Færdigproducerede poppelplanter er lette at plante med en markplantemaskine, og en del af vore kunder vælger derfor at låne én af vore maskiner og selv stå for plantningen og samtidig holde omkostningerne nede.

Ønsker man en færdig løsning, laver vi gerne et tilbud på det samlede projekt fra projektering til den sidste plante er i jorden.

Skattefradrag for flerårige energiafgrøder

Man med fordel plante poppel til energiproduktion selv uden tilskud.

Det er nemlig nu blevet muligt at trække plantningsudgifterne til flerårige energiafgrøder fra i skat. 

I februar 2010 vedtog Folketinget den ny lov, som er tilføjet ligningsloven § 8 K stk. 4.

Det betyder at enhver med en skattepligtig indkomst: virksomheder, privat personer, hobbybrug m.v. fremover kan fratrække udgifter til plantning af arealer på minimum 0,3 ha, hvis arealerne plantes til med godkendte arter.

 

Planter pr. ha

Der skal som minimum være: 

Pil, rødel, ask, og hassel 8.000 plt./ha
Poppel 1.000 plt./ha
Blandinger af de forskellige arter          8.000 plt./ha

Areal størrelse minimum 1 ha (mindst 0,3 ha pr. mark)

 

Etablering ordningen fastsætter i hvilke perioder etableringen skal finde sted.

 

Dokumentation det skal i etableringsåret dokumenteres, at mindstekravet for plantetal og plantearten er opfyldt på de arealer, hvor der er søgt om støtte.

 

Beskyttelseslinjer der er forbud mod tilplantning i flere områder, som er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

 

Energiafgrøder sidestilles med skov derfor skal tilplantning med flerårige energiafgrøder anmeldes i en ansøgning, som indsendes til kommunen.

 

 

Fordele og ulemper ved energiafgrøder

Fordele ved energiafgrøder

Det er vigtigt at se de flerårige afgrøder som andet end energiafgrøder. De har en række fordele bl.a.:

 • udvaskningen af nitrat reduceres
 • forbedring af CO2 regnskabet
 • harmoniareal
 • forbruget af pesticider er lavere end i det øvrige landbrug
 • driftsomkostningerne forventes at være lave
 • dyrkning af flerårige energiafgrøder kan øge biodiversiteten
 • gode muligheder for jagt i beplantningen

Ulemper ved energiafgrøder

 • arealet bundet mange år frem
 • kvælstofnormerne er generelt lave
 • produktionen kan kræve nye maskiner
 • store arealer for at blive rentabelt
 • sunde arealer for optimal høst
 • problemer med rødder i dræn
 • pil og poppel er meget høje - skærmer udsigten
 • ikke alle varmeværker kan aftage utørret flis

 

Du er velkommen til at kontakte Aarestrup Planteskole for yderligere oplysninger på telefon 86 66 17 90 eller send en mail til mail@skovplanter.dk