Plantning ved ejendomme

Home / Etablering af skov- & læplantning / Plantning ved ejendomme

Plantning ved ejendomme

Beplantninger

Beplantning omkring ejendommen

Beplantninger omkring ejendommen giver læ og slører bygningerne i landskabet.
En beplantning kan bestå af busk- og træarter der blomstrer flot om foråret samt giver frugter og smukke farver om efteråret.

Dette vil ofte betyde at interessen for ejendommen stiger i forbindelse med evt. salg.

 

Her kan man med fordel plante omkring ejendommen

Her kan man med fordel plante omkring ejendommen

Her er der plantet omkring ejendommen, hvilket giver læ

Her er der plantet omkring ejendommen, hvilket giver læ

Har man en ejendom, der ligger i et åbent landskab uden nogen form for læ, får man ikke megen glæde af  udendørs aktiviteter.

 

Aarestrup Planteskole har mange års erfaring i anlæggelse af lægivende beplantninger, der er smukke at se på og giver føde til bla. fugle f.eks. et lavt blomstrende læhegn eller et mellemhøjt blomstrende læhegn.

Vi projekterer og anlægger søer og vandhuller i såvel skove som i det åbne land. En varieret og spændende ejendom får en ekstra dimension for vildtet, når der er adgang til vand året rundt.

Værdiforøgelse/salg

Erfaringerne viser at ejendomme, der er omgivet af velfungerende og velholdte beplantninger får en værdiforøgelse og er samtidig lettere at sælge.

 

Du er velkommen til at kontakte Aarestrup Planteskole, hvis du er blevet inspireret. Vi kontaktes bedst på telefon 86 66 17 90 eller tryk her for bestillingsskema.