Pleje af læhegn

Pleje af læhegn

 

De første 3 vækstsæsoner skal læhegnet renholdes for ukrudt for at sikre en god vækst.

 

Læhegnet skal tyndes eller beskæres med 4-6 års mellemrum for at opnå en god struktur i læhegnet.

Plejen skal sikre læhegnets trivsel og funktion som lægiver.

Bestandstræerne f.eks. eg, lind, naur skal have plads, således de udvikler sig stabilt.

Beskær udhængende grene som skygger for lyskrævende buskarter i yderrækkerne, de skal have plads, således de kan danne en tæt fodpose.

Beskæring af bestandstræer og buske foregår normalt fra 1. december til 1. marts, buskene kan dog fint beskæres i sensommeren.

Fjern gerne det afklippede for at give lys til genvækst.

 

Efter 5-10 år skal et nyetableret læhegn tyndes, afhængig af hvor god væksten har været.

Ammetræerne (f.eks. poppel, rødel, birk mv.) fjernes successivt, så de ikke generer bestandstræerne.

Såfremt det er nødvendigt med længere tids beskyttelse kan ammetræerne stammes op, men de skal fjernes på et tidspunkt.

Fjernelse af ammetræer kan foregå året rundt, men tag hensyn til ynglende fugle.

 

Ved anlæg af nye hegn i forbindelse med ældre beplantning, skal der holdes god afstand, så det nye hegn får lys og luft til at etablere sig og blive tæt.

 

Aarestrup Planteskole er altid klar med råd og vejledning på telefon 86 66 17 90 eller send en mail til mail@skovplanter.dk