Søer og vådområder

Home / Etablering af skov- & læplantning / Søer og vådområder

Etablering af søer og vådområder

Aarestrup Planteskole har projekteret og anlagt en del søer og vandhuller i såvel skove som i det åbne land, og vi har derfor erfaringen der sikrer dig det bedste resultat.

Vådområder og søer er med til at give større variation i naturen, da det giver levesteder og føde til andre dyrearter end dem der ellers er på agerjord eller i skov.

Allerede efter kort tid vil der være flere nye dyrearter og efter noget tid kommer der også nye planter til. 

Tilskud til anlæg af søer og vådområder

Der er mulighed for at få tilskud fra jagttegnsmidlerne til anlæg af mindre søer og vådområder.

Inden du starter på projektet er der dog lige nogle ting der skal afklares først.

  • Find et egnet sted (helst et sted hvor der tidligere har været vand).
  • Lav en forundersøgelse, grav evt. et prøvehul.
  • Lav en plan for vandhullet, med beskrivelse for hvilket dyre- og planteliv der ønskes tilgodeset, samt vandhullets ønskede dybde og udformning.
  • Vær opmærksom på eventuelle fortidsminder
  • Søg tilladelse hos kommunen (det kræver altid tilladelse at etablere et nyt vådområde).

 

Husk at pleje af eksisterende vådområder ofte også kræver tilladelse.

 

Du kan se mulighederne for tilskud her

 

Kontakt os for yderligere information på telefon 86 66 17 90 eller mail@skovplanter.dk