Udførte projekter med tilskud

Home / Etablering af skov- & læplantning / Udførte projekter med tilskud

Udførte projekter med tilskud

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Aarestrup Planteskole har i samarbejde med Kurt Pedersen, Ryde, Bøgevej 3, 7830 Vinderup lavet et projekt med landskabs- og biotopforbedrende beplantning i perioden 2009-2012.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har ydet tilskud til projektet.