Plantebeskrivelse

Plantebeskrivelse

For at lette beskrivelsen af planterne er der vedtaget en række forkortelser, som angiver alder, formeringsmetode og antal omplantninger.

Aldersbetegnelsen består af to eller flere led adskilt af
skråstreger. Første led angiver formeringsmetode og alder
før første omplantning. Tal mellem skråstreger angiver antal
år mellem omplantninger. Summen af tallene angiver plantens
alder.

 

Generelt får planten en bedre rodudvikling ved at blive plantet om, d.v.s. en plante som er 1/1 har ofte en bedre rod end en plante som er 2/0, selv om de egentlig er lige gamle.  EKSEMPLER

1/0

1-års frøplante

2/0

2-års frøplante

1/1

1 år på frøbed og 1 år på priklebed, alder 2 år

2/2

2 år på frøbed og 2 år på priklebed, alder 4 år

0/1

1-års plante, vegetativt formeret, f.eks. ved stiklinger

0/1/1

2-års plante, vegetativt formeret og omplantet 1 gang, alder 2 år

+

rodskårne planter, horizontal rodskæring

U

rodskårne planter, horizontal og vertikal rodskæring

S

sommerpriklede planter

T

træagtige stiklinger

 

Kilde: "Plantning i Landskabet",
pjece udgivet af Skovplanteringen

 

Aarestrup Planteskole kan kontaktes på telefon 8666 1790 eller mail@skovplanter.dk