Turbo start - plantning nordmannsgran

Home / Planter til skov- og landskab / Råd og vejledning / Turbo start - plantning nordmannsgran

Turbo start - plantning nordmannsgran

Ved at plante nordmannsgran i sensommeren kan man afkorte produktionstiden med 1-2 år.

Det optimale plantningstidspunkt for nordmannsgran er i sensommeren - fra slutningen af august til slutningen af september, hvor rødderne har de bedste betingelser.

Gevinsten ved at plante i sensommeren er, at man øger chancen for en tidligere og bedre etablering og man undgår en periode, hvor nordmannsgranen kan stå i stampe.

Vækstrytme

Nordmannsgranens vækstrytme i henholdsvis rod og top varierer i løbet af året.

Om foråret er rodvæksten lav, da næringsstof reserverne som er oplagret i rødderne, transporteres til de nye skud, der skal til at springe ud.

Når skuddene er færdigdannede producerer de overskud af næringsstof, som transporteres ned til rødderne, hvor de dels oplagres til næste års udspring og dels bruges til rodvækst. Det indebærer, at der er en god rodvækst i sensommeren.

 

Forudsætning for vellykket efterårsplantning

Jorden skal være fugtig og velforberedt samt have optimale næringsforhold.

Vejret må ikke være for varmt og solrigt.

 

 

Kontakt Aarestrup Planteskole på telefon 8666 1790 eller mail@skovplanter.dk