Plantning i skov

Home / Skoventreprenørarbejde / Plantning i skov

Plantning i skov

Fra gammel skov til ny produktionsskov

 

Efter rydning af gammel skov eller efter stormfald, tilbyder vi flere løsninger på en god og vækstsikker nyplantning med kvalitetsplanter fra egen planteskole. 

Den mest effektive og prisbillige metode er plantning med én af vore skovplantemaskiner:

 • Maskinerne pløjer og planter i én arbejdsgang
 • Jorden grubbes, hvorved rodstandsende lag brydes
 • Planter plantes direkte i mineraljorden
 • Ingen udtørring af jorden fra pløjning til plantning
 • Præcis plantning, hvor den løsnede jord pakkes tæt omkring planternes rodsystem af kraftige trykruller
 • Planterne håndteres direkte fra tæt emballage og ind i en lukket kabine, hvor sol- og vindudtørring begrænses
 • Ved samlet entreprise undgår ejer opmåling og eventuelle overskudsplanter

Knusning af hugstaffald og opvæltede stød udføres i nødvendigt omfang med kraftige og særdeles effektive AHWI-knusere og -fræsere.

 

Alt fra arealrydning til planter og plantning udføres gerne til fast pris.

 

Gentilplantning af mindre skovarealer

 

På mindre arealer er punktvis jordbearbejdning og håndplantning ofte den rigtige løsning

 

En rigtig god og effektiv metode er hulboring inden håndplantning:

 • Ved hulboring brydes rodstandsende lag i jorden
 • Der ryddes et plantefelt med en diameter på 60 cm
 • Der kan plantes i en velløsnet og bekvem mineraljord
 • Ingen riller eller furer på plantningsarealet

Vi tilbyder ligeledes kulturpløjning inden håndplantning med:

 • Dobbeltplov med grubber
 • Kulla kultivator
 • Loft-kulturplov (tallerken-tandplov)

Alt fra eventuel arealrydning til hulboring, planter og plantning udføres gerne til fast pris.

 

Foryngelse af skov

Har du planer om skovforyngelse under eksisterende skærmtræer, er hulboring inden håndplantning en særdeles effektiv og skånsom metode.

 • Kranmonteret boreaggregat på basismaskine med lavt marktryk
 • Ved hulboring brydes rodstandsende lag i jorden
 • Der ryddes et plantefelt med en diameter på 60 cm
 • Der kan plantes i en velløsnet og bekvem mineraljord

 

Alt fra arealrydning til hulboring, planter og håndplantning udføres gerne til fast pris.

 

Omlægning af skov til juletræs- og pyntegrøntsarealer

Har du et skovareal, som ønskes anvendt til intensiv produktion af juletræer eller klippegrønt, tilbyder vi effektive løsninger på arealomlægninger.

 • Knusning, stubfræsning og rodfræsning / fjernelse af stød
 • Dybdepløjning / pakning
 • Tilplantning
 • Opsætning af vildthegn

 

Alt fra arealrydning til planter og plantning udføres gerne til fast pris.

 

Vi tilbyder råd og vejledning samt udarbejdelse af plantningsplaner.

Har du selv mulighed for at udføre dele af arbejdet, tilbyder vi blandt andet udlån af markplantemaskine.

Vi har de rigtige løsninger på rydning og gentilplantning med kvalitetsplanter til den rigtige pris. Få en samlet fast pris på dit næste projekt.

 

Kontakt os på telefon 86 66 17 90 eller mail@skovplanter.dk.

¡Crea uniformes de vr46ropa.com personalizados para tu equipo! ¡Personaliza jerseys de juegos, pantalones de camisetas de futbol baratas juego, jerseys de práctica, camisetas de fans Camisetas baloncesto, borlas y más sin mínimos! Compra camisetas de fútbol baratas Camisetas hockey baratas la tienda deportiva más grande del Reino Unido. ¡Grandes ofertas en la Premiership camiseta beisbol, kits europeos e internacionales, todo al precio camisetas rugby más bajo! Encuentra tus camisetas de fútbol. Todos los estilos y colores ropa ciclismo barata disponibles en la tienda oficial en línea.