Grenknusning | Skovrejsning med tilskud

Markplantning.jpg Skovrejsningsareal.jpg Skovbillede 5.jpg

 

Skovrejsning

 

Så er der kommet udkast til den nye skovrejsningsordning som kan ses på følgende link:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/privat-skovrejsning/

 

BEMÆRK!  Ordningen er endnu ikke vedtaget, så dette er hvad man forventer den vil indeholde.

 

Her er nogle af de vigtigste ændringer:

 

Hvad er nyt i forhold til den tidligere vejledning om tilskud til privat skovrejsning
 Ansøgningsfristen er den 1. juli. Ansøgningsrunden åbner 15. maj.
 Tilskud til anlæg udbetales én gang efter tilplantningen er gennemført.
 Skovrejsning i områder, der bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår høj tilskudssats.
 Pesticidfri drift og anlæg, skånsom jordbearbejdning og kort og arealfastsættelse er gjort obligatorisk. Tilskud hertil er derfor indarbejdet i anlægstilskuddet.
 I hovedvandoplande med indsatsbehov for reduktion af kvælstof gives der kun tilskud til løvtræsbevoksninger.
 Der differentieres ikke længere mellem skovrejsningsområder og øvrige områder, hvor skovrejsning er mulig.
 Tillæg til større projekter og tilskud til lokalitetskortlægning bortfalder.
 Mindstekravet for at kunne opnå støtte nedsættes til 2 ha.
 Kravet til antallet af planter i løv hæves til 4.000 planter.

Ansøgningsfristen er den 1. juli. Ansøgningsrunden åbner 15. maj.

Tilskud til anlæg udbetales én gang efter tilplantningen er gennemført.

Skovrejsning i områder, der bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår høj tilskudssats.

Pesticidfri drift og anlæg, skånsom jordbearbejdning og kort og arealfastsættelse er gjort obligatorisk. Tilskud hertil er derfor indarbejdet i anlægstilskuddet.

I hovedvandoplande med indsatsbehov for reduktion af kvælstof gives der kun tilskud til løvtræsbevoksninger.

Der differentieres ikke længere mellem skovrejsningsområder og øvrige områder, hvor skovrejsning er mulig.

Tillæg til større projekter og tilskud til lokalitetskortlægning bortfalder.

Mindstekravet for at kunne opnå støtte nedsættes til 2 ha.

Kravet til antallet af planter i løv hæves til 4.000 planter pr. ha.

 

Plantning

Plantningssæsonen for foråret er slut og starter så småt igen til september med nåletræer og i oktober med løvtræer.

Netbutikken åbner igen for bestilling sidst i august.

 

Aarestrup Planteskole producerer selv et bredt sortiment indenfor skov- læ- og hækplanter. Bestil dine planter lige her på siden til fordelagtige priser og betingelser. Klik på menuen til venstre for at komme i netbutikken.


Ellen 2011.JPG

Planter

Ellen Rasmussen

ellen@skovplanter.dk

Tlf. 86 66 17 90

 

Esper personbillede 2013.JPG

Skov- og naturprojekter

Esper Thygesen

esper@skovplanter.dk

Tlf. 40 70 17 90

 

Thomas Holm lille.JPG

Skov-, læ- og vildtprojekter

Thomas Holm Pedersen

thomas@skovplanter.dk

Tlf. 20 81 85 01

 

Kurt lille.jpg

Produktion

Kurt Christensen

kurt@skovplanter.dk

 

til shoppen

Prunus avium forår.jpg

Planter til skov, hæk, læhegn, vildtremiser og juletræer.  Tilbud på plantepakker til vildtremiser, læhegn og sommerhuse.

Planter forår 2016

Grenknusning af juletræer.jpg

Knusning af juletræsarealer som forberedelse til gentilplantning med juletræer eller som forberedelse til omlægning til anden afgrøde.

Knusning af juletræer

Skovplantning i eksisterende skov.jpg

Plantning i skov med skovplantemaskinen er en sikker løsning - læs mere.

Skovmaskinplantning

Læplantning.jpg

Læhegn giver læ til afgrøder, bygninger og have, og giver samtidig dyrene mulighed for at færdes ugeneret i landskabet.

Læplantning