Skovrejsning med tilskud | Plant nordmannsgran nu

Markplantning.jpg Skovrejsningsareal.jpg Skovbillede 5.jpg

 

Skovrejsning

 

Så er vejledningen til den nye skovrejsningsordning kommet.

 

For at se vejledningen:  klik her

 

Hermed nogle få vigtige oplysninger:

 

Hvad er nyt i forhold til den tidligere vejledning om tilskud til privat skovrejsning
 Ansøgningsfristen er den 1. juli. Ansøgningsrunden åbner 15. maj.
 Tilskud til anlæg udbetales én gang efter tilplantningen er gennemført.
 Skovrejsning i områder, der bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår høj tilskudssats.
 Pesticidfri drift og anlæg, skånsom jordbearbejdning og kort og arealfastsættelse er gjort obligatorisk. Tilskud hertil er derfor indarbejdet i anlægstilskuddet.
 I hovedvandoplande med indsatsbehov for reduktion af kvælstof gives der kun tilskud til løvtræsbevoksninger.
 Der differentieres ikke længere mellem skovrejsningsområder og øvrige områder, hvor skovrejsning er mulig.
 Tillæg til større projekter og tilskud til lokalitetskortlægning bortfalder.
 Mindstekravet for at kunne opnå støtte nedsættes til 2 ha.
 Kravet til antallet af planter i løv hæves til 4.000 planter.

Ansøgningsfristen er fra den 1. juli 2016 til den 23. august 2016.

Tilskud til anlæg udbetales én gang efter tilplantningen er gennemført.

Pesticidfri drift og anlæg og skånsom jordbearbejdning er gjort obligatorisk, tilskud hertil er derfor indarbejdet i anlægstilskuddet.

Mindstekravet til arealstørrelse nedsættes til 2 ha.

Krav til antallet af planter:

Løvtræ 4.000 planter pr. ha.

Nåletræ 2.800 planter pr. ha.

 

 

Turbostart - nordmannsgran

Ved at plante nordmannsgran i sensommeren kan man afkorte produktionstiden med 1-2 år.

Det optimale plantningstidspunkt for nordmannsgran er i sensommeren - fra slutningen af august til slutningen af september, hvor rødderne har de bedste betingelser.

Gevinsten ved at plante i sensommeren er, at man øger chancen for en tidligere og bedre etablering og man udgår en periode, hvor nordmannsgranen kan stå i stampe.

 

Ring og få et godt tilbud på tlf. 86 66 17 90.

 

Nordmannsgran 1.jpg Nordmannsgran knop 1.jpg Nordmannsgran på mark.JPG

 

Plantningssæsonen for foråret er slut og den nye sæson starter så småt igen med nåletræer og i oktober med løvtræer.

Netbutikken åbner igen for bestilling sidst i august.

 

Aarestrup Planteskole producerer selv et bredt sortiment indenfor skov- læ- og hækplanter. Bestil dine planter lige her på siden til fordelagtige priser og betingelser. Klik på menuen til venstre for at komme i netbutikken.


Ellen 2011.JPG

Planter

Ellen Rasmussen

ellen@skovplanter.dk

Tlf. 86 66 17 90

 

Esper personbillede 2013.JPG

Skov- og naturprojekter

Esper Thygesen

esper@skovplanter.dk

Tlf. 40 70 17 90

 

Kurt lille.jpg

Produktion

Kurt Christensen

kurt@skovplanter.dk

 

til shoppen

Prunus avium forår.jpg

Planter til skov, hæk, læhegn, vildtremiser og juletræer.  Tilbud på plantepakker til vildtremiser, læhegn og sommerhuse.

Planter forår 2016

Grenknusning af juletræer.jpg

Knusning af juletræsarealer som forberedelse til gentilplantning med juletræer eller som forberedelse til omlægning til anden afgrøde.

Knusning af juletræer

Skovplantning i eksisterende skov.jpg

Plantning i skov med skovplantemaskinen er en sikker løsning - læs mere.

Skovmaskinplantning

Læplantning.jpg

Læhegn giver læ til afgrøder, bygninger og have, og giver samtidig dyrene mulighed for at færdes ugeneret i landskabet.

Læplantning