Renholdelse

Pleje af arealer – bekæmpelse af ukrudt

Efter plantning er det for at få en vellykket kultur næsten et krav at holde det tilplantede areal rent de første 2-4 år. Renholdelse af det tilplantede areal giver de nye planter bedre vækstbetingelser. Planternes rodnet er i starten ikke kraftigt nok til at klare sig i kampen mod ukrudt og græs.

Optimal plantning

og pasning.

Planterne er ren-

holdt og passet

med vand og

gødning

Optimal plantning

men planterne har

konkurrence fra

senegræs.

De er passet med

vand og gødning.

Manglende renholdelse betyder svagt voksende planter der er mindre modstandsdygtige og i værste fald dør planterne, fordi de ikke kan klare konkurrencen med ukrudtet om vand og gødning.

 

Renholdelsen skal helst foregå flere gange i løbet af sommeren.

 

Renholdte arealer optager og afgiver mere varme og beskytter derfor planterne bedre mod frostskader end græsdækkede arealer.

 

Ved renholdelse er den bedste løsning overfladebehandling, det bør undgås at komme i dybden, da det kan skade rodnettet og frembringe flere ukrudtsfrø.

 

Overfladebehandling kan foretages med stigle eller radrenser.

Renholdelse på let jord med strigle

Renholdelse på let jord med strigle

Renholdelse på lerjord med Hankmo-harve

Renholdelse på lerjord med Hankmo-harve

Alternativt kan der anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse eller såning af dækafgrøder inden plantning. Dækning med træflis kan være en mulighed på mindre arealer.