Alle planter

Home / Netbutik / Alle planter

Ahorn - Ær

Acer pseudoplatanus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Avnbøg

Carpinus betulus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Benved almindelig

Euonymus europaeus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Birk - Dunbirk

Betula pubescens

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Birk - Vortebirk

Betula pendula

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Blærespirea

Physocarpus opulifolius

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Bærmispel aks

Amelanchier spicata

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Bærmispel almindelig

Amelanchier canadensis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Bøg

Fagus sylvatica

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Bøg til hæk

Fagus sylvatica

Leveres igen fra uge 40

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Bøgepur

Plantepakke med 150 kraftige bøgeplanter til ca. 10 m2 bøgepur

Leveres igen fra uge 40

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Cypres - Ædelcypres

Chamaecyparis lawsoniana

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Eg - Rødeg

Quercus rubra

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Eg - Vintereg

Quercus petraea

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

El - Grønel

Alnus viridis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

El - Rødel 40-60 cm

Alnus glutinosa

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Ene - almindelig

Juniperus communis

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fjeldribs

Ribes alpinum

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fuglekirsebær

Prunus avium

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Bjergfyr

Pinus mugo

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Bjergfyr enstammet

Pinus muge var. rostrata

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Dværg bjergfyr

Pinus mugo var. mughus

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Klitfyr

Pinus contorta

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Skovfyr

Pinus sylvestris

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Fyr - Østrigsk fyr

Pinus nigra

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gedeblad dunet

Lonicera xylosteum

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gedeblad kalifornisk

Lonicera ledebourii

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Blågran

Picea pungens

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Douglasgran

Pseudotsuga menziesii

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Hvidgran

Picea glauca

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Koreansk ædelgran

Abies koreana

Leveres igen fra uge 36

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Kæmpegran

Abies grandis

Leveres igen fra uge 36

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Nobilis

Abies procera

Leveres igen fra uge 36

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Nordmannsgran

Abies nordmanniana

Leveres igen fra uge 34

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Omorika

Picea omorika

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Rødgran

Picea abies

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Sitkagran

Picea sitchensis

Leveres igen fra uge 40

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Gran - Ædelgran

Abies alba

Leveres igen fra uge 36

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Hassel almindelig

Corylus avellana

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Havtorn

Hippophae rhamnoides

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Hestekastanie

Aesculus hippocastanum

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Hyld almindelig

Sambucus nigra

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Hæg almindelig

Prunus padus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Kornel - Hvid kornel

Cornus alba

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Kornel - Rød kornel

Cornus sanguinea

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Kvalkved

Viburnum opulus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Liguster til hæk

Ligustrum vulgare 'Liga'

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Lind småbladet

Tilia cordata

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Lærk - hybridlærk

Larix eurolepis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Lærk - Japansk lærk

Larix leptolepis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Mirabel

Prunus cerasifera

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Naur

Acer campestre

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Pil - Båndpil

Salix viminalis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Pil - Dugpil

Salix daphnoides

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Pil - Gråpil

Salix cinerea

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Poppel - Vestamerikansk balsampoppel

Populus trichocarpa

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Rose - Blågrøn rose

Rosa dumalis

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Rose - Klitrose 30-50 cm

Rosa pimpinellifolia

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Rose - Mangeblomstret rose

Rosa multiflora

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Rose - Virginiarose

Rosa virginiana

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Rose - Æblerose

Rosa rubiginosa

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Røn almindelig

Sorbus aucuparia

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Røn pyrenæisk

Sorbus mougeotii

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Slåen

Prunus spinosa

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Snebær almindelig

Symphoricarpos albus

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Snebær rød

Symphoricarpos chenaultii

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Spidsløn

Acer platanoides

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Spirea - Hækspirea

Spiraea vanhouttei

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Surbær storbladet 20-40 cm

Aronia melanocarpa

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Syren almindelig 30-50 cm

Syringa vulgaris

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Taks almindelig

Taxus baccata

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Thuja almindelig

Thuja occidentalis

Leveres igen fra uge 37

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Tjørn - Hvidtjørn engriflet

Crataegus monogyna

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Tørst

Rhamnus frangula

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Æble - Sargents æble

Malus sargentii

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Æble - Vild skovæble

Malus sylvestris

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.

Ærtetræ sibirisk

Caragana arborescens

Leveres igen fra uge 42

Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal stk.