Slåen

Home / Netbutik / Alle planter / Slåen
Proveniens Alder Højde cm Netpris Netpris > 250 stk. Antal Stk.
Knuthenborg L135, DK 1/1 30-50 7,93 kr. inkl. moms
(6,34 kr. ekskl. moms)
6,41 kr. inkl. moms
(5,13 kr.) ekskl. moms

Sælges i bundter med 25 stk. planter.

 

Slåen (Prunus spinosa) anvendes i skovbryn, skovrejsning, læplantning samt vildtplantning, velegnede på kystnære lokaliteter.

Barken på slåen busken er først brun og filthåret senere glat og koksgrå, på gamle grene kant barken sprække op.

Slåen breder sig ved rodskud og med tiden danner den et uigennemtrængeligt krat.

Et slåen krat er et godt sted for fugle og småvildt at søge skjul.

Frugten er bitter og spises først af fuglene efter at de har fået frost.

Man kan lave vin af slåenbær og de er særdeles gode til kryddersnaps.

 

Form: Slåen er en mindre busk på 2-3 meter, stiv opret og tætgrenet med tynde kviste der er tæt besat med 1-2 cm lange grentorne.

Blade: 2-4 cm lange, elliptiske til lancetformede med takket rand, oversiden er grågrøn og undersiden er lysegrøn.

Høstfarve: Gullig - rødlig.

Blomster: Små hvide blomster ofte i stor mængde i april, blomsterne har en lidt ram lugt.

Frø/frugter: Kuglerunde bær med sort skind og blålig dug.

Årlig tilvækst: 15-30 cm.

Lys: Slåen er meget lyskrævende .

Vind: Tåler meget vind.

Salt: Tåler salt.

Jordforhold: Alle former for jordbund, udvikler sig bedst på de bedre jorder.

Frost: Tåler kulde.

 

Plantevejledning klik her