Plantning på agerjord

Home / Skovrejsning / Plantning på agerjord

Plantning på agerjord

Aarestrup Planteskole udfører plantning på agerjord i det meste af Jylland.

Ved plantning på agerjord kan vi tilbyde både maskinplantning og håndplantning, samt i vores nærområde også efterfølgende renholdelse.

Ønsker du at plante skov på agerjord, med et samlet areal på over 2 ha, er der mulighed for tilskud via den private skovrejsningsordning.

 

Maskinplantning på agerjord.

  • Billigste plantning ved større arealer.

  • Mulighed for GPS-plantning.

 

Håndplantning på agerjord.

  • Billigste plantning ved mindre arealer.

 

 

Ved køb af planter hos Aarestrup Planteskole, er det muligt at låne en plantemaskine til plantning af lidt større projekter på agerjord, uden merpris.

 

 

Lavskov til bioenergi

Du kan få grundbetaling for lavskov hvis du lever op til kravene - klik her for info

Godkendte arter til lavskov

Poppel (Populus spp.), Pil (Salix spp.), Hassel (Corylus spp.), Ask (Fraxinus spp.), Eg (Quercus spp.), Avnbøg (Carpinus spp.), Birk (Betula spp.) og El (Alnus spp.)

 

Lavskov skal holdes i god stand

Dvs. opvækst skal fjernes i rækkerne og ukrudt må ikke overgro planterne.

 

Stævning

Pil eller blandinger af lavskovsarter skal stævnes hvert 10. år og Poppel skal stævnes hvert 20. år.

 

Plantetæthed

Poppel i ren bestand  min. 1.000 planter pr. ha.

Al anden lavskov  min. 8.000 planter pr. ha.

 

Krav til arealstørrelse min. 0,3 ha og mindst 7,5 meter i bredden.

Billeder

 

Maskinplantning på agerjord

Maskinplantning på agerjord

Nyplantet skov

Nyplantet skov

Maskinplantning på agerjord

Maskinplantning på agerjord

Videoer