Skovrejsning

Plantning af ny skov

Plantning af ny skov

Ung løvskov

Ung løvskov

Ung nåleskov

Ung nåleskov

Løvskov

Løvskov

Skovrejsning

Fakta om den nye attraktive tilskudsordning

Ansøgningrunde  1. august til 15. september 2018
 • Tilskud op til 32.000 kr./ha. for løvskov og -bryn
 • 15 kr. pr. lb. meter vildthegn
 • EU-grundbetaling uden tidsbegrænsning
 • Ned til 2 ha. skovrejsning
 • Gælder for private landbrugsarealer i omdrift

 

Der kan søges om tilskud til rejsning af fritliggende skove helt ned til 2 hektar, og tilskuddet udbetales i én samlet rate efter plantning.

Ved skovrejsning med tilskud pålægges der fredskovspligt på arealet.

Ordningen har været meget populær de seneste år, og er videreført med visse ændringer i forhold til 2017.

 

 • Der kan igen søges om forhøjet tilskud til anlæg af skov med særlige miljøhensyn, dvs. anlæg uden brug af dybdepløjning og uden brug af pesticider.
 • Der kan nu ansøges om tilskud til plantning af nåleskov
 • Skovrejsningsprojekter med særlige miljøhensyn vil blive prioriteret først.
 • Prioriteringskriteriet om klimatilpasning udgår.

 

På Aarestrup Planteskole har vi mange års erfaring med projektering, tilskudsansøgning og plantning af skovrejsningsprojekter og vi står gerne til rådighed med vurdering af mulighederne op din ejendom.

Projekterne udføres med egne maskiner og særdeles rutinerede medarbejdere.

Hvert år producerer vi mere end 6 mio. kvalitetsplanter til skovrejsning og landskabsplantninger.

 

Samarbejder du med os om din skovrejsning, er du sikker på:
 • kompetent og professionel rådgivning og tilskudsansøgning
 • en gennemtænkt kvalitetsskov der gror fra første dag
 • et rigtigt godt projekt til en skarp pris

 

Ring gerne for en uforpligtende snak om muligheder, eller vi kontakter dig hvis du udfylder vores kontaktformular.

 

Ønsker du yderligere information om tilskudsordningen kan du læse mere på Mijløministeriets hjemmeside her

Hvilken skovtype er din kommende skov? 
Når der skal plantes skov på agerjord giver det mange muligheder for at lave en skov, som passer til dine ønsker og behov. 

 

Vi har i mange år etableret skov samt andre naturprojekter og stiprojekter i samarbejde med vores kunder, hvilket har givet os en masse erfaring inden for etablering af naturarealer, som passer til dine ønsker.

 

Fritidsmarkedet har lavet en artikel om hvad Helle og Henrik Lauridsen synes om deres nye skov, se den her.

 

Et par eksempler på skovtyper: 

En afvekslende skov, hvor beplantningen varierer fra område til område adskilt af stier og lysninger, som kan bruges af vildtet, til jagt, gåture, motion, og ridning eller lavt bevoksede områder med mange bær, som giver føde til fuglene. Der kunne etableres en sø på arealet, hvor der i tilknytning hertil etableres bådebro og bålplads, hvorved der bliver mulighed for oplevelser med hele familien - mulighederne er mange.

 

En produktionsskov, som bliver anlagt med henblik på brænde og træ til træindustrien. Skoven anlægges, så der allerede efter få år er mulighed for den første hugst til brænde, og produktionen af træ i skoven fortsætter mange årtier frem.

 

  

Når skoven skal plantes.

Fra idé til vellykket plantning - når vi sammen har fundet ud af, hvordan skoven skal opbygges under hensyntagen til dine ønsker, plantevalg, udformning og gennemførelse heraf, så leverer vi egne dansk producerede planter til skoven.

 

Kulturforberedelse og plantning foretager vi for mange af vores kunder, men vi deltager ligeledes i projekter, hvor ejeren selv forestår f.eks. pløjning eller plantning.

Ved køb af planterne hos os er der mulighed for gratis udlån af plantemaskine.

 

Ingen kontrakt i forbindelse med ansøgning om tilskud til skovrejsning

Ved udarbejdelse af ansøgningsbilag, kort mv. tager vi et mindre beløb efter aftale.

Hos os er du ikke bundet, men vi udfører selvfølgelig gerne skovrejsningen og leverer planterne efter aftale, når du har modtaget tilsagn om tilskud.

 

 

Anbefalinger til indberetning af skovtilsagn for hurtigere sagsbehandling og udbetaling af tilskud, klik her.