Renholdelse

Home / Skovrejsning / Renholdelse

Renholdelse af nyplantninger

Nyplantede arealer kræver oftest renholdese de første 2-4 år, for at få den optimale start.

 

Optimal plantning

med renhold.

 

Planterne er passet med

vand og gødning.

Optimal plantning

uden renhold.

 

Planterne er passet med

vand og gødning.

 

  • Renholdelse skal helst foregå flere gange i løbet af sommeren, gerne 4-5 gange pr. sæson.
  • Renholdte arealer optager og afgiver mere varme og beskytter derfor planterne bedre mod frostskader.
  • Ved renholdelse er den bedste løsning en overfladebehandling, der ikke går for dybt, da det kan skade rodnettet og frembringe flere ukrudtsfrø.

 

 

Alternativt kan der anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse eller såning af dækafgrøder inden plantning.

Dækning med træflis kan også være en mulighed på mindre arealer (OBS! det må ikke være nåletræsflis med grønne nåle i).

 

Billeder

 

Renholdelse med strigle

Renholdelse med strigle

Renholdelse med Hankmo-harve

Renholdelse med Hankmo-harve

Videoer