Plantning - kom godt igang

Home / Planter til skov- og landskab / Råd og vejledning / Plantning - kom godt igang
Planterne pakkes i plantesække

Planterne pakkes i plantesække

Plantning af læhegn

Plantning i skov

Renholdelse med hankmo-harve

Plantning af barrodsplanter, kom godt i gang

Godt begyndt er halvt fuldent

Da det er barrodsplanter skal de lige fra optagningen i planteskolen til udplantningen, beskyttes bedst muligt mod udtørring, varme og fysisk overlast som tryk og slag.

Det er især under transport og lagring af planterne, at der er stor risiko for skader.

Barrodsplanter transporteres bedst fra planteskolen i specielle plantesække.

Når planterne ankommer, skal de ofte opbevares i en periode, indtil plantningen kan foretages. Denne opbevaring kan ske i emballagen eller i indslag.

 

Opbevaring af planterne inden plantning

Ikke-udsprungne barrodsplanter kan opbevares i plantesækkene, såfremt disse sættes køligt og skyggefuldt f.eks. i en garage eller et skur. Sækkene må ikke åbnes og må ikke stables.  Planterne kan på denne måde holde sig i 3-5 døgn.

Skal planterne opbevares mere end 3-5 døgn skal de sættes i indslag. Grav en rende i jorden, sæt bundterne ved siden af hinanden i renden, dæk rødderne med jord og træd den godt til så der ikke er luftlommer. Herefter gennem vandes det grundigt. Planterne bør ikke stå i indslaget mere end nogle uger inden plantning.

Planterne kan overbruses let hvis de bliver lidt tørre, men de må ikke sættes i blød og jorden må ikke skylles af rødderne.

Under plantearbejdet skal planterne blive i plantesækken lige til de skal i jorden.

Det gælder også selv om flere plantearter skal blandes. Der er stor risiko for udtørring af planterne ved fordeling af planterne på arealet inden plantningen.

Hvornår er det plantesæson?

Plantning foregår når planterne er i hvile. Herudover skal det undgås at plante i perioder med tørke eller ekstremt våde forhold eller når jorden er frosset. Endelig er plantningstidspunktet afhængig af træart og lokale dyrkningsvilkår. 

Forårsplantning kan foregå når frosten er væk fra jorden, normalt i begyndelsen af marts indtil udspring. Nobilis, grandis og douglasgran får normalt den bedste kulturstart ved forårsplantning.

Om efteråret er plantningssæsonen for løvtræer fra midten af oktober til midt i december, og for de fleste nåletræer fra september til midt i december. Nordmannsgran er dog bedst at plante i august/september.

Fordelen ved at plante om foråret er, at planten ikke udsættes for vinterens til tider barske vejr, som f.eks. hård barfrost eller barfrost i længere perioder, dette er dog kun et problem for de lidt sartere nåletræsarter og i særligt hårde vintre.

Ved forårsplantning er der i stedet risiko for, at det sætter ind med tidlig tørke kort efter plantning.

Tidlig efterårsplantning af nåletræer giver en god start næste forår da planten når at gro fast inden vinter og derfor kan gå i gang med at vokse, så snart foråret kommer.

Det kan dog give problemer for de lidt sartere nåletræsarter i hårde vintre, hvor der er risiko for udtørring og opfrysning, som kan være følgen af hård frost og længere tids barfrost. Til gengæld får planten en tidlig start det følgende forår og klarer derfor bedre en tørkeperiode i løbet af sommeren.

 

Plantesæsonerne varierer afhængigt af vejret og den enkelte planteart.

Gravning af plantehullet

Hvis der ligger et tykt lag grene/kvas, eller ukrudtsvegationen er tæt, bør dette skrælles af inden hullet graves, så plantens rødder kommer helt ned i jorden. Bliver rødderne sat i et lag kvas eller ukrudt, har de ingen mulighed for at få fat, så de kan begynde at optage vand og næringsstoffer.

Grav altid plantehullet rigelig stort, hullets størrelse bør tilpasses planterøddernes størrelse, dvs. rødderne skal kunne være i hullet uden at blive klemt eller foldet. Dette har stor betydning for røddernes videre udvikling. Pas på at bunden af hullet ikke er hård, så rødderne ikke kan trænge videre ud i jorden.

Græstørven fjernes og lægges ved siden af plantehullet med græssiden nederst. Grav derefter plantehullet og læg jorden ved siden af hullet. Jorden i bunden af plantehullet skal løsnes. Lad endelig græstørven blive liggede ved siden af plantehullet. Græstørven er med til at dæmpe væksten af ukrudt.

Hvis man planter i almindelig jord er det ikke nødvendigt at tilføre jorden noget, når man planter, men hvis det er meget sandet jord kan det være en god idé at tilføre noget alm. muldjord ved plantning. 

 

Plantning af barrodsplanter

Plantens rødder skal så vidt muligt placeres udstrakte og nogenlunde lodret i jorden. Bøjede rødder kan give roddeformationer, der mindsker stabiliteten senere i plantens levetid. Undgå så vidt muligt at beskære rødderne, da det hæmmer plantens vækst.

Planten skal sættes i ca. samme dybde som den hidtil har stået. Ofte indikerer en farvenuance i barken, hvortil jorden nåede tidligere.

Det er en god ide at fylde plantehullet med vand og lade vandt synke inden man planter.

Jorden skal trædes godt sammen om planten. Det er vigtigt, at rødderne får fuld kontakt med den omliggende jord. "Luftlommer" må ikke forekomme da det udtørrer rødderne.

Netop manglende sammentrykning af jorden er en almindelig fejl ved plantning, og det kan også være et problem når man anvender en plantemaskine - specielt på de lerede jorder. Så vær omhyggelig med at få jorden trykket godt til omkring planterne.

 

Løsning af jorden med en specialmaskine (f.eks. hulboring) er en mulighed for at lette efterfølgende plantning med spade.

Vanding

Planterne skal vandes lige efter plantning, med mindre jorden er meget våd.

Der vandes 1-2 gange om ugen efter behov og med så meget vand så jorden er våd ca. 15 cm ned.

Det er bedst at vande om aftenen, så vandet ikke bare fordamper i solen.

 

Gødning

For at få det optimale ud af din nye plantning, er det en god ide at gøde planterne, så de gror godt til i løbet af nogle få år.

Det anbefales at vente med at gøde planterne til om foråret i 2. vækstsæson. Der gødes med en alm. NPK gødning som er i handlen. Gødningerne forhandles i mange havecentre og byggemarkeder.

Gødningen tilføres i foråret (marts/april) og så igen én til to gange i løbet af sommeren.

Der tilføres 3-5 g N pr. plante pr. år, dvs. hvis man bruger NPK 14-3-15 skal man bruge 20-30 g gødning pr. plante pr. år.

Det er vigtigt, at der kun gødes, når planternes blade er tørre.

 

Renholdelse

Ukrudt fjernes regelmæssigt omkring planterne i minimum 50 cm's omkreds.

Det er især vigtigt at græs, skvalderkål, tidsler m.m. ikke får rodfæste.

Dækning med BARKFLIS kan lette renholdelsen, men husk at hvis man dækker med BARKFLIS kræves der ekstra vanding og gødning, da flisen stjæler både vand og gødning fra planterne.

Andre former for flis (specielt "grøn" flis) har en negativ effekt på planternes vækst, også selv om man gøder og vander optimalt.

 

Kontakt Aarestrup Planteskole på telefon 8666 1790 eller mail@skovplanter.dk.

 

Gravning af hul i velforarbejdet jord

Gravning af hul i velforarbejdet jord

Håndplantning

Håndplantning