Giftige planter

Kalifornisk gedeblad

Alm. benved

Alm. liguster

Dunet gedeblad

Giftige planter

Vi har skrevet i vores plantebeskrivelser, hvis en plante er giftig.

 

Da der findes mange forskellige grader af giftighed ville det være meget omfattende at beskrive her for den enkelte plante.

 

For nogle af de planter vi har noteret som giftige, er det meget usandsynligt at nogen skulle finde på at spise dem, og for nogle planters vedkommende skal man indtage meget store mængder før det er farligt.

 

Vi henviser derfor til Giftlinjens planteliste, som findes ved at klikke på nedenstående link, hvor man kan læse mere om de enkelte planters giftighed.

 

 

 

http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/alt-om-gift/planter-og-svampe/P-listen.htm