Ofte stillede spørgsmål

Home / Planter til skov- og landskab / Råd og vejledning / Ofte stillede spørgsmål

Plantning af ny skov

Nyplantet skov

Etableret skov

Ofte stillede spørgsmål

Jeg kunne godt tænke mig at plante skov på min ejendom. Jeg har hørt, at man kan få tilskud til at gøre det, hvordan kommer jeg igang? 

Svar: Det er rigtigt, at man kan få tilskud til at lave skovrejsning og denne ordning administreres af Naturstyrelsen, læs mere her

 

  

Planteforslag til lægivende beplantning 3 rk omkring bygninger ved Pandrup i Nordjylland - gerne med blomster:

Svar: Det kunne f.eks. være  Sargents æble - Syren - Alm. hæg - Bærmispel - Eg - Avnbøg - Birk

 

I bogen " 40 danske træer og buske" findes der oversigter over hvilke plantearter, der kan fungerer i de forskellige egne af Danmark.

 

 

Jeg skal til at plante et læbælte. Skal jeg grave huller til de enkelte planter eller hvordan?

Svar: Se vores vejledning til plantning her.

 

 

Jeg ønsker en klippet hæk, hvilke arter kan I anbefale og hvor mange skal jeg plante pr. meter?

Svar: Her vises nogle forskellige muligheder for valg af planter til en klippet hæk.

 

 Art Væksthastighed Planter pr. meter

 Løvfældende

 Avnbøg

 Navr

 Hvidtjørn

 Lærk

 Fjeldribs

 

middel

hurtig

middel

hurtig

middel

 

4-5

4-5

4-5

3-4

3-4

 Vintergrøn / vissent løv

 Liguster

 Almindelig bøg

 

hurtig

hurtig

 

4-5

4-5

 Stedsegrønne

 Taks

 Thuja

 Cypres

 

svag

svag

svag

 

4-6

4-6

4-6

 

Der anvendes barrodsplanter i størrelsen 30-100 cm.

 

 

Jeg ønsker en uklippet hæk, hvilke arter kan I anbefale og hvor mange skal jeg plante pr. meter? 

Svar: Her vises nogle forskellige muligheder for valg af planter til en uklippet hæk:

 

 Art

Højde i m

Bredde i m

Væksthastighed

Planter pr. meter

 Løvfældende

 Vilde roser

 Bærmispel

 Rød kornel

 Fjeldribs

 Dunet gedeblad

 Sargents æble

 Spirea

 Syren

 Æblerose

 Surbær

 Hassel

 

1-2

2-2,5

2

1,5

2-2,5

1-1,5

1,5-2

2-3

1-1,25

1-1,5

3-5

 

1-1,5

1,5-2

1,5

1

1,5-2

1-1,5

1,5-2

2-3

1-1,25

1

2-3

 

middel

hurtig

middel

middel

middel

svag

middel

middel

middel

svag

middel

 

1-2

1-2

1-2

2-3

1-2

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

 Stedsegrønne

 Bjergfyr

 Lav bjergfyr

 

2-5

1-1,5

 

1,5-3

1-1,5

 

svag

svag

 

1-2

3-4

 

Højden og bredden varierer med næringsstofindholdet i jorden.

Der anvendes barrodsplanter i størrelsen 15-80 cm.

 

 

Barken på mine bøgehækplanter begynder at sprække midt på stammen, hvad er det?

Svar: Det kan være en bladlus som hedder bøgegrenbladlus, som suger på to år gamle eller ældre grene på bøg.

De angrebne grene kan få revner på langs. Bøgegrenbladlus kan kendes på at de er ret stor og har brune kroppe og mørke ben

Man kan bekæmpe dem med en 2% opløsning af brun sæbe i vand, som sprøjtes på bladlusene, dels bliver de vasket af, og dels kan de ikke tåle sæbevand.

Læs mere om problemet her

 

 

Hvor dybt skal man sætte planterne når man planter?

Svar: Planter sættes i samme dybde som i Planteskolen. Det vil sige, at rodhalsen placeres en smule under jordoverfladen. Man kan se en farveforskel på barken hvor stammen slutter og roden starter, dette kaldes rodhalsen. Oftest er det let at se hvor dybt den har stået i planteskolen ellers er der mulighed for ganske forsigtigt, at børste snavs af barken for at se hvor planten bliver grøn og hvor den bliver brun. Rodhalsen ligger mellem det brune og det grønne. 

Hvis jorden er luftig på plantestedet sættes planten lidt dybere. I takt med at jorden sætter sig vil den komme i niveau med rodhalsen.

Læs mere om plantning her

 

 

Hvorfor er mine sitkagran begyndt at visne?

Jeg har plantet sitkagran på et areal, hvor der før stod gamle rødgran. Træerne blev plantet her i foråret, men hen på sommeren opdagede jeg, at en del var begyndt at visne. Ved nærmere eftersyn kunne jeg se, at der var gnavet i barken på den nederste del af stammerne. Hvad er det for et dyr, der har gjort det? Hvad kan jeg gøre for at forhindre det?

Svar: Det er med stor sandsynlighed den store brune snudebille, som har gnavet i dine træer.

Læs mere om bekæmpelse her