"Dyresikre" planter

Det er vanskeligt at sige hvilke planter dyrene ikke spiser, da det kan variere fra sted til sted, men her er en generel vejledning uden garanti.

 

Planter som normalt ikke spises af rådyr

Dunet gedeblad

Ask

Birk

Blærespirea

Bærmispel

Cypres

Enebær

Fyr

Gran (sitkagran, blågran, hvidgran)

Hyld

Kornel

Kvalkved

Liguster

Surbær

Ærtetræ

 

Planter som normalt ikke spises af mosegrise

Rødel

Bærmispel

Dunet gedeblad

Fjeldribs

Syren

Lind

Blærespirea frøstand