Juletræer og pyntegrønt

Home / Planter til skov- og landskab / Råd og vejledning / Juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt

Aarestrup Planteskole producerer et bredt sortiment af planter til juletræer og pyntegrøntskulturer f.eks. rødgran, nordmannsgran, nobilis, koreansk ædelgran.

Aarestrup Planteskole producerer et bredt sortiment af planter til juletræer og pyntegrøntskulturer f.eks. rødgran, nordmannsgran, nobilis, koreanske ædelgran. 

Nordmannsgran i planteskolen

Nobilis i planteskolen

Rødgran i planteskolen

Koreansk ædelgran

 

Inden man beslutter sig for at plante juletræer eller pyntegrønt, er der en del ting at tage hensyn til:

  • Hvorfor plante juletræer
  • Hvilket areal skal vælges - vindforhold, frost mv.
  • Hvordan er de skattemæssige forhold - afskrivning (der er ikke mulighed for tilskud til produktion af juletræer)
  • Hvordan klargøres arealet bedst
  • Hvilken art og proveniens er mest velegnet til mit formål

 

Aarestrup Planteskole rådgiver gerne vedr. ovenstående på tlf. 8666 1790 eller mail@skovplanter.dk 

 

Turbostart dine nordmannsgran og forkort produktionstiden

 

Ved at plante nordmannsgran i sensommeren kan man afkorte produktionstiden med 1-2 år

Det optimale plantningstidspunkt for nordmannsgran er i sensommeren - fra slutningen af august til slutningen af september, hvor rødderne har de bedste betingelser. Gevinsten ved at plante i sensommeren er, at man øger chancen for en tidligere og bedre start i foråret, da planterne er groet fast inden vinteren og derfor er klar til at gro videre, så snart de springer ud.

Planter der plantes i foråret skal først til at sætte nye rødder inden de går i gang med at gro, og derfor bliver længdevæksten ikke så stor den første vækstsæson.

Forudsætningen for en vellykket sensommerplantning er en fugtig, velforberedt og velgødet jord.