Plantekvalitet

Plantekvalitet og beskrivelse

En plantes kvalitet begrundes i flere forhold 

  • Sundhedstilstand
  • Fysiologisk tilstand
  • Fysisk udformning
  • Formerings- og dyrkningsmetode
  • Arvelige egenskaber


Plantekvaliteten angives ved tophøjde, rodudvikling og rodhalsdiameter.

Planterne sorteres efter regler i Plantestandard udarbejdet af Dansk Planteskoleejerforening.

Hvis man skal plante et meget vindudsat sted som f.eks. tæt på Vesterhavet, er det en god ide ikke at vælge alt for store planter.

Store planter som bliver udsat for meget vind lige når de er plantet kan blive rusket så meget at de komme til at stå løst i plantehullet, da de endnu ikke har sat sig fast med nye rødder.

Hvis det er en lidt mere beskyttet lokalitet man planter på, er man mere frit stillet m.h.t. størrelsen på planterne.

 

 

Planter klar til pakning i plantesæk

Planter klar til pakning i plantesæk

 Eksempler på alders/kvalitetsbetegnelser

 1/0

 1-års frøplante

 2/0

 2-års frøplante

 1/1

 1 år på frøbed og 1 år på priklebed, alder 2 år

 2/2

 2 år på frøbed og 2 år på priklebed, alder 4 år

 0/1

 1-års plante, vegetativt formeret, f.eks. ved stiklinger

 0/1/1

 2-års plante, vegetativt formeret og omplantet 1 gang

 +

 rodskårne planter, horizontal rodskæring

 U

 rodskårne planter, horizontal og vertikal rodskæring

 S

 sommerpriklede planter

 T

 træagtige stiklinger

Kilde: "Plantning i Landskabet", pjece udgivet af Skovplanteringen

Aldersbetegnelse

 

For at lette beskrivelsen af planterne er der vedtaget en række forkortelser, som angiver alder, formeringsmetode og antal omplantninger.


Aldersbetegnelsen består af to eller flere led adskilt af skråstreger.

Første led angiver formeringsmetode og alder før første omplantning.

Tal mellem skråstreger angiver antal år mellem omplantninger.

Summen af tallene angiver plantens alder.

 

Generelt får planten en bedre rodudvikling ved at blive plantet om, d.v.s. en plante som er 1/1 har ofte en bedre rod end en plante som er 2/0, selv om de egentlig er lige gamle.