Plantekvalitet

Plantekvalitet

En plantes kvalitet begrundes i flere forhold 

  • Sundhedstilstand
  • Fysiologisk tilstand
  • Fysisk udformning
  • Formerings- og dyrkningsmetode
  • Arvelige egenskaber


Plantekvaliteten angives ved tophøjde, rodudvikling og rodhalsdiameter.

Planterne sorteres efter regler i Plantestandard udarbejdet af Dansk Planteskoleejerforening.

Hvis man skal plante et meget vindudsat sted som f.eks. tæt på Vesterhavet, er det en god ide ikke at vælge alt for store planter.

Store planter som bliver udsat for meget vind lige når de er plantet kan blive rusket så meget at de komme til at stå løst i plantehullet, da de endnu ikke har sat sig fast med nye rødder.

Hvis det er en lidt mere beskyttet lokalitet man planter på, er man mere frit stillet m.h.t. størrelsen på planterne.

Planter klar til pakning i plantesæk

Planter klar til pakning i plantesæk