Planteoversigt - dansk

Planteoversigt - dansk

Aarestrup Planteskole producerer følgende planter, skovplanter, læplanter, planter til juletræer og pyntegrønt: 

Oversigt over samtlige planter - danske plante navne:

Tryk på plantenavnet for at se billede, pris og beskrivelse af planterne. 

 

Nåletræsplanter:

 

Alm. taks                                                                                              

Alm. thuja

Alm. ædelgran

Bjergfyr

Blågran

Douglasgran

Enstammet bjergfyr

Hvidgran

Hybridlærk

Japansk lærk

Klitfyr
Koreansk ædelgran

Nordmannsgran

Nobilisgran

Omorikagran

Rødgran

Sitkagran

Skovfyr

Ædelcypres

Østrigsk fyr