Plantning af hæk

Plantning af hæk

Før du planter

Der er mange forskellige hække, høje - lave - klippede - uklippede - løvfældende - stedsegrønne, men ens for dem alle er at de kræver nogle ordentlige vækstforhold, for at det kan blive en god hæk.

Der kan plantes om efteråret frem til frosten binder i jorden og fra tidligt forår og frem til ca. 1. juni når man er omhyggelig med vanding.

 

Forbered arealet. 

Rengør jorden i mindst en halv meters bredde.

Jorden skal være velbearbejdet så den er let at plante i, og der må ikke være hård skorpe i bunden af plantehullet.

Hvis jorden er sammentrykket af maskiner bør den løsnes i dybden (grubbes).

 

Plant efter en snor, så hækken bliver lige.

Grav plantehullet så stort af der er god plads til rødderne.

Når plantehullet er ca. ½ fyldt op med jord vandes det godt til og resten af jorden fyldes i, herefter trædes jorden til omkring planten uden af skade den.

 

DER MÅ IKKE STRØS GØDNING DIREKTE I PLANTEHULLET.

Hvordan behandler man planterne

Planterne opbevares i plantesækken indtil de skal i jorden.

Tag kun en plante ud af sækken ad gangen, så rødderne ikke tørrer ud.

Undgå at plante i stærkt solskin.

 

Planteafstanden varierer lidt efter hvilken art man planter.

 

Klippede hække som bøg, liguster, naur, avnbøg, tjørn, taks og thuja plantes med 4-5 planter pr. meter.

 

Klippede hække som lærk, sitkagran, spirea og fjeldribs plantes med 3-4 planter pr. meter.

 

Uklippede hække som Spirea, sargents æble, bjergfyr og vilde roser plantes med 2-3 planter pr. meter.

Naur hæk

Naur hæk

Pasning og pleje

RENHOLDELSE:

Der holdes rent for ukrudt i et bælte på mindst 50 cm på begge sider af hækken de første 2-3 år.

 

KLIPNING:

Allerede året efter plantning kan man begynde at klippe hækken på siderne.

Toppen klippes først når hækken har nået den ønskede højde.

Hækken skal være bredest for neden og smallest foroven for at give de nederste grene lys, så den ikke bliver bar forneden.

Løvbærende hække som bøg, liguster, avnbøg, naur, tjørn og fjeldribs klippes i juni og/eller august.

Stedsegrønne hække som taks og thuja klippes bedst i april/maj.

Lærk klippes bedst i juli eller om vinteren.

 

VANDING OG GØDNING:

Hækken skal vandes både under og efter plantning og mindst hele første vækstsæson.

Der vandes 1-2 gange om ugen efter behov og med så meget vand så jorden er våd ca. 15 cm ned.

 

Gødning tilføres i 2. vækstsæson når hækken er etableret og de næste 2-3 år.

Der gødes f.eks. med en klorfattig NPK gødning med mikronæringsstoffer (ca. 10 g pr. meter hæk).

Gødningen udbringes 2 gange om året f.eks. i marts og juni.

 

 

Hvis man vil dække jorden med flis efter plantning, skal man huske at det ikke må være flis med grønne nåle i, da planterne trives dårligt med denne type flis.

Husk også at flis omsættes og denne omsætning kræver vand og næring, så der skal vandes og gødes lidt ekstra.

 

 

Nedenfor vises hvad der sker under forskellige forhold, så husk at tjekke om din jord er i orden inden du planter.
Ligusterhæk

Ligusterhæk

Bøg plantet i stabilgrus

Bøg plantet i stabilgrus

Bøg plantet i kompostjord

Bøg plantet i kompostjord

Bøg plantet i lerjord

Bøg plantet i lerjord

Bøg plantet i jord med manglende vanding

Bøg plantet i jord med manglende vanding

Bøg plantet i jord med ukrudt

Bøg plantet i jord med ukrudt

Bøg plantet i sur/våd jord

Bøg plantet i sur/våd jord