Plantning af hæk

Plantning af hæk

Før du planter

Der er mange forskellige hække, høje - lave - klippede - uklippede - løvfældende - stedsegrønne, men ens for dem alle er at de kræver nogle ordentlige vækstforhold, for at det kan blive en god hæk.

 

Der kan plantes om efteråret fra oktober og frem til frosten binder i jorden og fra tidligt forår og frem til sidst i maj når man er omhyggelig med vanding.

 

Der kan dog være vejrforhold som f.eks. et meget tørt forår som gør det svært at give planterne optimale vækstforhold ved sen plantning.

Bøgehæk

Forbered arealet. 

Rengør jorden i mindst en halv meters bredde.

Sandjord kan med fordel tilføres en god muldjord, samt lidt Champost eller lignende.

Lerjord bør tilføres groft sand som blandes i hele plantebedet for at give bedre iltforhold i jorden.

Plant efter en snor, så hækken bliver lige.

 

DER MÅ IKKE STRØS GØDNING DIREKTE I PLANTEHULLET.

Ligusterhæk

Planteafstanden varierer lidt efter hvilken art man planter.

 

Klippede hække som bøg, liguster, naur, avnbøg, tjørn, taks og thuja plantes med 4-5 planter pr. meter.

Klippede hække som lærk, sitkagran, spirea og fjeldribs plantes med 3-4 planter pr. meter.

Uklippede hække som Spirea, sargents æble, bjergfyr og vilde roser plantes med 2-3 planter pr. meter.

 

Naur hæk

Klipning af hækken

Start tidligt med at klippe hækken på siderne, så der bliver lavet mange sideskud, dette giver en tættere hæk.

Toppen klippes som udgangspunkt først når hækken når den ønskede højde.

 

Løvfældende hække som liguster, naur, bøg, spirea m.m. klippes gerne to gange om året, sidst i juni og i august.

 

Stedsegrønne hække som sitka, thuja taks m.m.kan nøjes med én klipning i august.

 

 

Klik her for at læse om vanding, gødning og renholdelse

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor vises hvad der sker under forskellige forhold, så husk at tjekke om din jord er i orden inden du planter.

Uklippet spireahæk

Klippet spirea hæk

Bøg plantet i god markjord

Bøg plantet i god markjord

Bøg plantet i ren kompostjord

Bøg plantet i ren kompostjord

Bøg plantet i fed lerjord

Bøg plantet i fed lerjord

Bøg plantet i god jord men med manglende vanding

Bøg plantet i god jord men med manglende vanding

Bøg plantet i god jord men uden renholdelse

Bøg plantet i god jord men uden renholdelse

Bøg plantet i stabilgrus

Bøg plantet i stabilgrus