Rod- og stubfræsning

Home / Skoventreprenørarbejde / Rod- og stubfræsning

Rodfræsning og stubfræsning

Aarestrup Planteskole udfører rodfræsning og stubfræsning i det meste af Jylland. 

 

Omlægning fra juletræer til markbrug.

Afhøstede juletræskulturer og skov knuses for grene, hugstaffald og opvækst inden rodfræsning eller stødopgravning.

 

Fra skov til muldjord på rekordtid.

For et bevokset areal, som skal inddrages til dyrkningsjord, byggeri, vej eller andre formål er den effektive løsning for arealet:

  • Høst af det store træ
  • Knusning af hugstaffald
  • Stubfræsning og rodfræsning af alle rødder

 

OBS!  Når grenknusning efter skovning skal være bedst og billigst, er det vigtigt at alle stød er skåret ned til under 10 cm højde.
Hvis der efterlades høje stød på arealet, vil man både gå glip af en træindtægt og få ekstra tidsforbrug og omkostninger ved nedknusning.

 

 

Stubfræsning af vanskelige stød.

Vi tilbyder stubfræsning af de gamle stød ved ejendommen, i parken, læhegnet m.v. inden nyplantning eller omlægning. Stubfræsning udføres med meget kraftige maskiner med en imponerende kapacitet.

 

Etablering af vildtager i skov.

Vi projekterer og anlægger lysninger og vildtagre, som er tilpasset vildtets levesteder og terrænforhold.

Grenknusning, rodfræsning, jordforberedelse og såning udføres af samme maskinekvipage.

 

  

 

 

Stubfræsning

Stubfræsning

RFL rodfræsning

RFL rodfræsning

Stubfræsning

Stubfræsning

Knusning af juletræer

Knusning af juletræer

Ring til Aarestrup Planteskole på telefon 86 66 17 90 (tryk 2) og få en fast pris på den næste rod/stubfræsningsopgave eller send mail til esper@skovplanter.dk