Læplantning

Alt om læplantning

Ny tilskudsordning til læplantning og småbeplantninger

Der kan søges om tilskud til læhegn og småbeplantninger i perioden én gang om året, og ansøgningsperioden har hidtil været maj - juli.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i år og næste år.

 

Tilskuddet kan søges af private lodsejere.

Ordningen stiller visse krav til placering og artsvalg, og ved individuelle projekter skal der plantes i alt mindst 0,5 ha. på ejendommen.

Plantningerne kan bestå af både læhegn og småbeplantninger.

Læhegnene skal have en bredde på 3-7 rækker.

Småplantningerne skal være mere en 7 rækker brede, og hver plantning må max. være 0,5 ha.

Beplantningerne skal sammensættes med min. 75% buske efter nærmere krav til artsvalg.

 

Der kan søges om tilskud på op til 61.000 kr./ha. til jordbearbejdning, planter, plantning samt renholdelse i 3 år

Desuden kan der søges om tilskud til vildthegn på 15 kr./lb.m.

 

Tilskudsordningen dækker ofte de fleste anlægsomkostninger.

Ordningen stiller ikke krav til hvem der udfører arbejdet, så du kan selv udføre en del af arbejdet og derved minimere nettoudgifterne.

Til vores kunder tilbyder vi gratis udlån af plantemaskine og vi kan være behjælpelig med at lave en planteplan.

 

 

Ønsker du yderligere information om den nye tilskudsordning kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her

 

 

Hvilken funktion har din nye læplantning?

Læhegn giver læ til marker og bygninger, men kan opfylde flere behov. Det kan eksempelvis være:

  • Et vildtvenligt hegn
  • Et hegn hvor fuglene trives
  • Insekterne tiltrækkes af hegnet
  • Et hegn med indlagte stier
  • Blomstrende hegn
  • Et hegn med mange bær
  • Farverige hegn
  • Læhegn, som bliver høje eller lave
  • Læhegn, som vokser hurtigt eller langsomt
  • Afskærmning på vindudsatte steder

 

Mulighederne er mange. Vi udarbejder gerne et læplantningsforslag til dit næste hegn. Vi producerer og leverer planterne, som vi sender til hele landet. Send en besked til mail@skovplanter.dk eller bestil planterne i vores netbutik.

 

Husk et læbælte skal holdes rent de første 3 år, for at få en god vækst, så man hurtigt kan få glæde af det.

Tilbud på læhegnspakker 

Se tilbud på læhengspakker på vores netbutik her.

Der findes læhegnspakker fra 2 - 6 rækker alle på 100 lb.m. Pakkerne er tilpasset formål eller sted eksempelvis:

 

Kontakt Aarestrup Planteskole på telefon 86 66 17 90 eller send en mail på mail@skovplanter.dk for yderligere oplysninger.