Vildtvenlige arealer

Home / Etablering af skov- & læplantning / Vildtvenlige arealer

Vildtvenlige arealer

Anlæg af spor, stier og lysninger gør skoven mere attraktiv for såvel ejer som vildt.

Stier og spor giver mulighed for let at bevæge sig rundt i skoven og betragte vildtet i naturlige omgivelser.

 

Aarestrup Planteskole tilbyder anlæg af spor og vildtager.

Arbejdet udføres med knusningsmateriel, der nedknuser bevoksning/stubbe og bearbejder jorden ned til ca. 40 cm i dybden.

 

Det færdigbehandlede areal fremstår jævnt til brug eller såning af vildtafgrøder.

 

Billeder fra projektareal ved Hoven 2016:

Gammel rødgran skov ,der er ryddet efter sidste stormfald.

Gammel rødgran skov ,der er ryddet efter sidste stormfald.

Rodfræsning

Rodfræsning

Vildtremiser

Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet, f.eks. som ynglested, dækning og spisekammer.

I og med at det kun er vildtet, der er i tankerne, når man anlægger en remise, så gælder det om at designe den rigtigt.

Som hovedregel gælder det om at holde vinden ude og lukke solen ind. På den måde skaber man nogle områder, som vildtet sætter pris på at opholde sig i.

Hvis en remise er større end 5.000 m², kalder man den for en helårsremise, hvilket vil sige at den kan tilgodese vildtets krav over hele året.

Remiser kan sagtens være mindre end det og stadigvæk være værdifulde. En mindre beplantning på en mark kan f.eks. være værdifuld om sommeren, hvor den kan være tilholdssted for en fasanhøne med kyllinger. I markhjørner kan der også med fordel placeres små remiser. Her har de den fordel, at de typiske vil have forbindelse til nogle ledelinjer som f.eks. diger eller læbælter. Start med at plante i nærheden af lokaliteter hvor vildtet i forvejen opholder sig. En vildtremise langt fra anden beplantning er ikke særlige attraktiv for vildtet.

Som hovedregel skal der bruges mange flere buske end træer, og i mange tilfælde skal man kun bruge ganske få træer til f.eks. overnatningstræer for fugle.

 

Eksempel på opbygning af vildtremise (faconen afhænger selvfølgelig af arealet).

Kantplantning af tætte buske som roser, slåen, fjeldribs, syren, blærespirea, rød snebær m. v. Der plantes normalt ikke træer i kanten, da der skal kunne komme sol ind i remisen.

Kerneplantning af tæt nåleskov til skjul for hjortevildt, f.eks. Rødgran, Omorikagran eller Sitkagran. Sitkagran kan kappes i brysthøjde, så de holdes grønne til jorden så længe som muligt, udenom dette kan der plantes frugtbærende buske og træer som fødekilde til vildtet. Buskene kan med fordel plantes i grupper af samme art, mens træerne kan blandes tilfældigt mellem buskene eller plantes i grupper.

 

 

Aarestrup Planteskole tilbyder flere spændende vildtpakker til forskellige jordtyper - for bestilling af vildtpakker tryk her.

 

Hvis du er interesseret i en vildtvenlig beplantning, vil Aarestrup Planteskole gerne være behjælpelig med projektering og anlæg heraf. Vi kan kontaktes på telefon 86 66 17 90 eller mail@skovplanter.dk.

Forslag til plantning af større vildtremise

Forslag til plantning af større vildtremise