Videoklip af maskiner i brug

Home / Om os / Artikler og filmklip / Videoklip af maskiner i brug

Videoklip

 

Boring af plantehuller inden gentilplantning af skov - en optimal start for planterne

Rillepløjning med tallerkenplov er en prisbillig løsning, der sikrer en god og bekvem håndplantning i skoven.

Mekanisk renholdelse med spaderulleharve i nyplantninger.
En effektiv og pesticidfri metode.

Nyt redskab sparer Aarestrup Planteskole for ca. 100.000 kr. i kemikalieafgift om året

Denne video viser hvordan træer og opvækst knuses ned inden rodfræsning og såning / anlæg af vildtager

Her ses en effektiv og hurtig knusning af træer og opvækst på et skovspor

Videoen viser hvordan man maskinplanter et skovrejsningsprojekt med løvtræblandinger, nåletræstykninger og skovbryn

Her ser du en effektiv maskinplantning i skov hvor hårde lag i jorden brydes så planterne får de bedste betingelser

Rillepløjning efter hugst af gammel skov gør håndplantningen bedre og lettere. Planterne får den bedste start.