Læplantning

Home / Skov- og naturprojekter / Læplantning

Alt om læplantning

Ny tilskudsordning til læplantning og småbeplantninger

Inden ansøgningen kan indsendes skal der laves forundersøgelser, søges tilladelser og udtalelser fra det lokale museum og offentlige myndigheder.

 

Hvem kan få tilskud til at plante læbælter?

 • Gælder for private landbrugs- og naturarealer
 • Plantning af 3-7 rækker faunavenlige læhegn
 • Plantning af småplantninger på op til 0,5 ha
 • Udvidelse af eksisterende småplantninger, samt læhegn op til 7 planterækker

 

Forpligtigelser

 • Der skal plantes min. 75% buske og beplantningerne må ikke komme til at ligne skov
 • Krav om efterplantning samt pesticidfri renholdelse i mindst 3 år
 • Der kan kun dybdepløjes med museets tilladelse

 

Der kan søges om tilskud på op til 60.000 kr./ha. + evt. tilskud til vildthegn på 15 kr./lb.m.

Tilskuddet dækker de fleste af omkostningerne til projektering, pløjning, planter, plantning, evt. vildthegn, GPS-opmåling og renholdelse.

 

Ansøgningsfristen er den 15. september 2017.

 

Ønsker du yderligere information om den nye tilskudsordning kan du læse mere på Miljøministeriets hjemmeside her

Du er også velkommen til at ringe til os for information eller en uforpligtende beregning af dit projekt. 

Hvilken funktion har din nye læplantning?

Læhegn giver læ til marker og bygninger, men kan opfylde flere behov. Det kan eksempelvis være:

 • Et vildtvenligt hegn
 • Et hegn hvor fuglene trives
 • Insekterne tiltrækkes af hegnet
 • Et hegn med indlagte stier
 • Blomstrende hegn
 • Et hegn med mange bær
 • Farverige hegn
 • Læhegn, som bliver høje eller lave
 • Læhegn, som vokser hurtigt eller langsomt
 • Afskærmning på vindudsatte steder

 

Mulighederne er mange. Vi udarbejder gerne et læplantningsforslag til dit næste hegn. Vi producerer og leverer planterne, som vi sender til hele landet. Send en besked til mail@skovplanter.dk eller bestil planterne i vores netbutik.

 

Husk et læbælte skal holdes rent de første 3 år, for at få en god vækst, så man hurtigt kan få glæde af det.

Tilbud på læhegnspakker 

Se tilbud på læhengspakker på vores netbutik her.

Der findes læhegnspakker fra 2 - 6 rækker alle på 100 lb.m. Pakkerne er tilpasset formål eller sted eksempelvis:

 

Kontakt Aarestrup Planteskole på telefon 86 66 17 90 eller send en mail på mail@skovplanter.dk for yderligere oplysninger.